Top Navigácia

História

Hovorí sa, že je treba žiť prítomnosťou, no takisto treba dbať aj na zachovanie histórie. Prečo je tomu tak? No pretože história sa vždy podieľala na tvorbe prítomnosti a tým ovplyvnila aj budúcnosť. My sa zaujímame o históriu nášho územia v období vrcholného stredoveku, konkrétne ide o poslednú štvrtinu 14. storočia. Snažíme sa nazbierať čo najviac vedomostí o živote vtedajších ľudí, a to prostredníctvom študovania archeologických nálezov, iluminovaných manuskriptov a tiež na základe etnologických poznatkov. Tieto informácie potom využívame pri tvorbe kostýmov, výrobe replík nábytku, keramiky, zbraní či predmetov dennej potreby. Našou snahou tak je lepšie priblížiť život stredovekých, ťažko pracujúcich roľníkov či mešťanov s plnými mešcami zlatých mincí.

nedeľa, 06. december 2015