Top Navigácia

Programové balíky

Programové balíky

Programový balík predstavuje jedinečný komplex služieb. Výber z ponuky konkrétneho programového balíka zahŕňa tematické vystúpenie vhodné na rôzne príležitosti. Obsah balíka je zostavený funkčne podľa aktuálnej dispozície OZ Schatmansdorfu. Ponúkame možnosť výberu z už prednastavenej ponuky programového balíka alebo možnosť vlastného výberu konkrétnych služieb. Prednastavený programový balík je však cenovo výhodnejší a je obohatený o parciálne súčasti, ktoré sa samostatne neponúkajú. Základný balíček je možné doobjednávkou rozšíriť o bonusový program, ktorý sa varíruje vzhľadom na tematické zameranie podujatia. Výhodou objednávky programového balíka je zabezpečenie materiálov potrebných na marketing, samostatné ozvučenie či vlastný moderátor.