Top Navigácia

Stredoveký život

Programový balík je primárne zameraný na prezentáciu stredovekých remesiel. To je spojené s plnením tzv. cesty remeselníka.

Balík Stredoveký život je určený na prezentáciu života v stredoveku. Účastníci si môžu nielenže popozerať, ale aj priamo vyskúšať prezentované remeslá, ochutnať stredoveké špeciality v dobovej kuchyni či si poťažkať repliky historických zbraní. Balík spočíva v plnení disciplín na stanoviskách u remeselníkov - cesta remeselníka, a tak je možné sa stať plnohodnotným schatmansdorfským remeselným učňom. Po splnení všetkých úloh je nový remeselník ocenený diplomom.

Program vrcholí slávnostným galaprogramom. Súčasťou galaprogramu je divadelné a kaukliarske vystúpenie a stredoveká módna prehliadka. Program je vhodný pre všetky vekové kategórie a na všetky druhy podujatí (historických i nehistorických): firemné teambuildingy, večierky, oslavy, sprievodný program na kultúrne podujatia, do nákupných centier ako spestrenie, pre školy.

Referencie:

Nákupné centrum MAX Trnava, 30.8.2014

Nákupné centrum MAX Nitra, 6.9.2014

Nákupné centrum MAX Trenčín, 27.9.2014

Nákupné centrum MAX Trenčín, 12.9.2015

Nákupné centrum TULIP Martin, 10.10.2015

nedeľa, 06. december 2015