Top Navigácia

Stredoveké remeslá

Stredoveké remeslá

V období stredoveku poctivá remeselná práca znamenala viac než zlato. Naši šikovní remeselníci prezentujú celý súbor zabudnutých stredovekých remesiel – stredoveké sviečkarstvo, pisárstvo, krajčírstvo, keramikárstvo, kožiarstvo, obuvníctvo či tokárstvo. Remeselníci sú navyše odetí v kostýmoch prislúchajúcich ich remeslu či na svoju prácu používajú vybavenie, ktoré pozostáva z verných replík dobových nástrojov či pomôcok. A práve preto je možné vidieť nielen výsledný produkt remeselníka, ale i samotný priebeh vzniku sviečky, drevenej misky či koženej brašne. Remeselníci môžu svoju šikovnosť predviesť jednotlivo alebo ako celok vo forme stredovekého trhoviska v dobových stánkoch.